Kompletná obnova bytových domov

Našim cieľom pri obnove bytových domov je kvalitná a rýchla realizácia diela

Na zateplenie obvodového plášťa máme k dispozícii osvedčené a certifikované systémy s možnosťou rôznych finálnych povrchových úprav:

 • MultiTherm® NEO (zatepľovacie dosky vyrobené zo suroviny NEOPOR®, tzv. sivý polystyrén)
 • BASF MultiTherm® P (zatepľovacie dosky z expandovaného polystyrénu, biely polystyrén)
 • MultiTherm® M-D (zatepľovacie dosky z minerálnej vlny)

Na izoláciu a sanáciu striech ponúkame tepelno-hydroizolačnú zostavu RANDATHERM PU/AE, tvorí ju asfaltový hydroizolačný pás na báze APP alebo SBS, ktorý je nakašírovaný na tepelnú izoláciu - polyuretánové platne GEDATHERM. PUR/PIR polyuretán vyrábaný bez prítomnosti freónov, je tepelný izolant s vynikajúcimi tepelnými a pevnostnými vlastnosťami. Pri pokládke odstraňuje nerovnosti, stojacu vodu a zvýrazňuje spád plochej strechy.

Na sanáciu lódžií a balkónov doporučujeme reprofilačné malty, náterové aj stierkové hydroizolácie, tiež aj potery, vrátane rýchlotuhnúcich, obložiteľných už po 24 hodinách, flexibilné a mrazuvzudorné lepidlá a škárovacie hmoty. Na staticky porušené konštrukcie a nielen balkónové časti je určený systém MBrace® – technológia z externe nalepenej výstuže z uhlíkových vlákien.

Pre oblasť hydroizolácií základov, pivníc a suterénnych priestorov máme k dispozícií celé rady stierkových aj náterových izolácií na rôznych bázach - cementové, bitúmenové a kryštalické. Mnohé z nich ponúkajú naviac ochranu proti radónu.

Exteriérové kovové konštrukcie, zábradlia, plechové strechy a oplechovania podliehajú korózii. V našej ponuke sú kompletné náterové systémy na epoxidovej, polyuretánovej a syntetickej báze, tiež aj ekologické s nízkym obsahom, resp. bez obsahu rozpúšťadiel.

Máme k dispozícii programové vybavenia na teplotechnický výpočet a návrh optimálneho zatepľovacieho systému.

Farebné riešenie fasády Vám spracujeme 3D vizualizačným programom.


Ponuka firmy pre bytové domy

 • Tepelno-technické posúdenie stavebných konštrukcií bytového domu a prepočty úspor a návratnosti investície (energetická náročnosť prevádzky budovy)
 • Energetické poradenstvo a vypracovanie investičného zámeru
 • Zabezpečenie úveru
 • Vypracovanie cenovej ponuky
 • Komplexná revitalizácia bytového domu: zateplenie obvodového plášťa, termoizolácia a hydroizolácia plochých a šikmých striech, výmena okien, vstupných dverí a schodiskových zostáv, rekonštrukcia balkónov
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie a odborných posudkov
 • Grafické spracovanie farebného riešenia
 • Zabezpečenie inžinierskej činnosti (stavebné povolenie a podklady s tým súvisiace, technický dozor investora)
 • Možnosť predaja reklamných plôch štítových stien bytových domov
 • Záručný a pozáručný servis
 • Tepelnotechnické posúdenie pomocou termokamery

 • Grafické spracovanie farebného riešenia

 • Odtrhové skúšky kotvenia

 • Zateplenie obvodového plášťa

 • Zateplenie plochých alebo šikmých striech

 • Reklamná plocha (ul. Agátová, Liptovský Mikuláš)